Dierencommunicatie Specialist Opleiding​

4.8

Onze toegankelijke opleiding tot Specialist in Dierencommunicatie zal je alles leren wat je moet weten om een bekwame dierencommunicator te worden.

Dierencommunicatie Specialist opleiding

Onze toegankelijke opleiding tot Specialist in Dierencommunicatie zal je alles leren wat je moet weten om een bekwame dierencommunicator te worden.

Dagen
Uren
Minuten

Onze opleidingen zijn internationaal erkend

Dierencommunicatie Specialist

Behaal uw erkend dierencommunicatie specialist certificaat

Dagen
Uren
Minuten

Dit is het gedetailleerde opleidingsprogramma

Klik op de module om de details te bekijken

Duik in het boeiende rijk van communicatie met dieren, een intuïtieve verbinding die verder gaat dan traditionele manieren van interactie. In deze module verken je de boeiende inleiding tot communicatie met dieren, het belang ervan en de principes die eraan ten grondslag liggen. Dit legt de basis voor je reis om een ​​bekwame dierencommunicator te worden.

Module 1: Inleiding tot communicatie met dieren omvat:

 • Inleiding tot communicatie met dieren: krijg inzicht in de intuïtieve connectie met dieren, de betekenis ervan en de rol die het speelt bij het begrijpen van en omgaan met dieren op een dieper niveau.
 • Rol en belang van communicatie met dieren: leer hoe het waarderen van dieren en het overbruggen van de kloof tussen de wereld van mens en dier kan leiden tot een meer holistische benadering van dierenverzorging en -welzijn.
  • Oefening: denk na over persoonlijke interacties met dieren om de behoefte aan meer diepgaande communicatie en begrip te realiseren.
 • Principes van communicatie met dieren: begrijp de essentiële basisprincipes voor effectieve en respectvolle communicatie met dieren.
 • Reikwijdte van communicatie met dieren: Begrijp de uitgestrektheid van communicatie met dieren – van huisdieren tot wilde dieren, en hoe het begrip dat voortvloeit uit deze interacties ons dagelijks leven en onze perspectieven kan beïnvloeden.
  • Oefening: observeer en documenteer een interactie met een dier, gebruikmakend van de principes van communicatie met dieren die in deze module zijn geleerd.
 • Conclusie: Nog een gelegenheid om na te denken, dit keer over de belangrijke conclusies uit de inleidende module en het belang van een respectvolle benadering van communicatie met dieren.
 • Quiz (15 vragen): valideer uw begrip en behoud van het materiaal dat in deze module wordt gepresenteerd.

Aan het einde van deze module heb je een uitgebreid begrip van de basisprincipes van communicatie met dieren. Deze fundamentele kennis zal je reis ondersteunen terwijl je je blijft ontwikkelen tot een bekwame en medelevende dierencommunicator.

Duik dieper in de wereld van communicatie met dieren en concentreer je op de systemen die door verschillende diersoorten worden gebruikt om met elkaar en met ons te communiceren. Deze module voorziet je van inzicht in hoe communicatie plaatsvindt binnen het dierenrijk, en voegt nog een waardevol hulpmiddel toe aan de toolkit van je dierencommunicator.

Module 2: Communicatiesystemen voor dieren omvat:

 • Inzicht in communicatiesystemen voor dieren: leer de verschillende methoden die dieren gebruiken om met elkaar te communiceren, van het gebruik van geluiden, lichaamstaal, geurmarkering tot kleurverandering. Begrijp de rijkdom van hun taal en hoe deze vaak de menselijke emotionele expressie weerspiegelt.
 • Communicatie tussen soorten: ontdek de fascinerende wereld van hoe verschillende soorten met elkaar communiceren, en hoe deze praktijken de overleving en sociale interacties verbeteren.
  • Oefening: observeer een paar of een groep dieren die interactie hebben en documenteer hun subtiele aanwijzingen en signalen.
 • Communicatie tussen mens en dier begrijpen: ontdek de manieren waarop dieren omgaan met mensen en realiseer je dat het gedrag van een dier vaak een poging is om iets essentieels over te brengen.
 • Observeren en imiteren: verdiep je in oefeningen en technieken om signalen van dieren te observeren en te imiteren, om ons begrip en onze reactie erop te verbeteren, waardoor een duidelijkere communicatielijn mogelijk wordt.
  • Oefening: Oefen het nabootsen van bepaalde dierengeluiden of lichaamstaal om uw observatievaardigheden aan te scherpen en hun taal te leren.
 • Conclusie: denk na over de belangrijkste principes van deze module en vergroot uw begrip van de diverse en veelomvattende systemen van communicatie met dieren.
 • Quiz (15 vragen): controleer of u de stof die in deze module wordt behandeld, in u opneemt en begrijpt.

Aan het einde van deze module heb je een beter begrip van de enorme en intrigerende wereld van communicatiesystemen voor dieren. Deze kennis zal diepte toevoegen aan uw interacties met dieren en uw vaardigheden als dierencommunicator verfijnen.

Bereid je voor op een reis naar de ingewikkelde wereld van de neuroanatomie die geassocieerd wordt met telepathische communicatie bij dieren. Deze module onthult de fascinerende neurologische processen die ten grondslag liggen aan deze vorm van spirituele maar wetenschappelijke communicatie, waardoor je kennisbasis als dierencommunicator verder wordt verrijkt.

Module 3: De neuroanatomie van telepathische communicatie bij dieren omvat:

 • Inleiding tot neuroanatomie: bereid de basis voor uw verkenning van de neuroanatomie die betrokken is bij telepathische communicatie bij dieren, een cruciale stap in uw reis als communicator met dieren.
 • Neurologische basis van communicatie bij dieren: Begrijp de neurale paden die dieren in staat stellen te communiceren, zowel binnen hun soort als met anderen. Dit legt de basis om kanalen te openen voor telepathische communicatie met dieren.
  • Hersenstructuur en communicatie: ontdek de rol van verschillende delen van de hersenen bij het faciliteren van communicatie bij dieren.
  • Oefening: ontdek hoe verschillende hersenstructuren verschillende manieren of aspecten van communicatie met dieren kunnen beïnvloeden.
 • Telepathische communicatie en de hersenen: duik in het mysterieuze rijk van telepathie. Leer meer over de neuroanatomische perspectieven van deze vorm van communicatie. Hoe verschuift de hersengolfactiviteit tijdens telepathische uitwisselingen? Duik in dit rijk van brein-tot-brein communicatie.
  • Theorieën en studies over telepathie: bekijk de huidige theorieën en wetenschappelijke studies over telepathische communicatie.
  • Oefening: Voer onder begeleiding een experiment uit om te proberen een telepathische verbinding met een dier tot stand te brengen.
 • Conclusie: denk na over de belangrijkste lessen uit deze module en consolideer uw begrip van de neuroanatomie van telepathische communicatie bij dieren.
 • Quiz (15 vragen): test uw kennis en begrip van het materiaal dat in deze module wordt behandeld.

Aan het einde van deze module heb je een beter begrip gekregen van de neurologische basis voor communicatie met dieren, met name telepathische communicatie. Deze kennis kan uw vermogen om contact te maken met dieren aanzienlijk verbeteren, waardoor u een betere dierencommunicator kunt worden.

Stap in de levendige wereld van bewustzijn en energievelden en help niet alleen de communicatie met dieren, maar ook ons ​​bredere begrip van het bestaan. Deze module gaat over van de meer wetenschappelijke aspecten van interactie met dieren naar de spirituele en energiedimensies, en zorgt voor een integraal evenwicht tussen de twee.

Module 4: Velden van Bewustzijn en Energie omvat:

 • Bewustzijn begrijpen: ontleed het concept van bewustzijn, zijn gradaties en hoe het van toepassing is op dieren. Verken de kwestie van dierlijk bewustzijn als een constructie en filosofie die door alle soorten wordt gedeeld.
 • Energievelden: leer meer over de elektromagnetische velden die van alle levende wezens uitgaan. Begrijp hoe deze velden een uitdrukking zijn van levenskracht en een cruciale rol spelen in communicatie en wederzijds begrip tussen soorten.
  • Oefening: Oefen technieken om energievelden van dieren te voelen en te interpreteren.
 • Aura’s en chakra’s bij dieren: onderzoek de energiekanalen bij dieren. Leer meer over hun aura’s en chakra’s en hoe ze inzicht kunnen geven in de emotionele en fysieke gezondheid van een dier.
 • Praktische toepassingen: verdiep je in specifieke oefeningen en technieken om deze velden te detecteren, interpreteren en zelfs te beïnvloeden voor genezing en betere communicatie.
  • Oefening: Begeleid uw huisdier of een ander ontvankelijk dier door een eenvoudige energetische genezingsoefening.
 • Conclusie: Denk na over de belangrijke leringen van deze module, die zowel bewustzijn als energiedynamiek in het dierenrijk behandelen.
 • Quiz (15 vragen): test uw kennis en begrip van de onderwerpen die in deze module worden behandeld.

Aan het einde van deze module heb je een uitgebreid begrip van bewustzijn en energievelden binnen de context van communicatie met dieren. Deze kennis zal uw interacties en verstandhouding met dieren verdiepen, waardoor uw groei als dierencommunicator wordt bevorderd.

Dompel jezelf onder in de etherische dimensies van telepathische communicatie, een vermogen dat aangeboren is in alle levende wezens. In deze module verdiep je je in de grondbeginselen van telepathie, hoe het werkt en hoe het kan worden aangewend om effectief met dieren te communiceren.

Module 5: Telepathische communicatie omvat:

 • Concept van telepathie: begrijp de fundamentele aard van telepathische communicatie – een vorm van intuïtief begrip die taalbarrières overstijgt en communicatie naar een spiritueel niveau verheft.
 • De wetenschap en spiritualiteit van telepathie: Ontdek de fascinerende intersectie van wetenschap en spiritualiteit die betrokken is bij telepathische communicatie en hoe het helpt om diepere verbindingen binnen en tussen soorten te smeden.
  • Oefening: denk na over een moment waarop je een mogelijke telepathische verbinding met een dier ervoer en schrijf er een dagboek over op.
 • Telepathische communicatie met dieren: leer specifieke technieken voor het telepathisch verzenden en ontvangen van informatie, waardoor effectievere en empathischere interacties met dieren mogelijk worden.
 • Praktische toepassingen: Doe mee aan verschillende oefeningen om je inherente telepathische vermogens voor communicatie met dieren te ontwikkelen en te gebruiken.
  • Oefening: Oefen een begeleide telepathische communicatie-oefening die de lijnen van intuïtie en begrip tussen jou en een dier opent.
 • Conclusie: denk na over de belangrijkste concepten van deze module, waardoor je begrip van telepathische communicatie en de transformerende rol ervan in je reis als dierencommunicator wordt versterkt.
 • Quiz (15 vragen): test uw kennis en begrip van de belangrijkste onderwerpen die in deze module worden behandeld.

Aan het einde van deze module heb je je bewustzijn en mogelijkheden van telepathische communicatie met dieren uitgebreid. Deze ervaring zal je band met dieren en hun wereld verdiepen en je traject als dierencommunicator verbeteren.

Word wakker met de kracht van meditatie en hoe deze geestverruimende oefening je communicatieve vaardigheden met dieren kan verbeteren. In deze module verken je verschillende meditatieve technieken die op maat zijn gemaakt voor verbeterde interacties en connectiviteit met dieren.

Module 6: Meditatie voor communicatie met dieren omvat:

 • Belang van meditatie: Begrijp de rol die meditatie speelt bij het creëren van een kalme en open geest, het bevorderen van kanalen voor heldere en gerichte communicatie met dieren.
 • Meditatietechnieken voor communicatie met dieren: leer over verschillende meditatieve praktijken, van mindfulness tot visualisatie, die je ontvankelijkheid voor de boodschappen en energieën van dieren kunnen vergroten.
  • Oefening: Oefen een geleide meditatie om je focus te verbeteren en je geest te kalmeren ter voorbereiding op interactie met dieren.
 • Empathie en begrip ontwikkelen: ontdek hoe meditatie kan helpen bij het ontwikkelen en verfijnen van je empathische vermogens, wat leidt tot een dieper begrip van en verbinding met dieren.
 • Praktische toepassingen en oefeningen: doe mee aan een reeks oefeningen waarbij je meditatie gebruikt als hulpmiddel om je communicatieve vaardigheden bij dieren te verbeteren.
  • Oefening: houd een mindfulness-sessie waarbij u zich concentreert op een huisdier of dier, en noteer eventuele veranderingen in uw vermogen om hun energie of signalen op te vangen.
 • Conclusie: denk na over de belangrijkste inzichten uit deze module, waardoor je beter begrijpt hoe meditatie een betere communicatie met dieren mogelijk maakt.
 • Quiz (15 vragen): Test uw begrip en retentie van het materiaal dat in deze module wordt gepresenteerd.

Met de afronding van deze module heb je de vaardigheden verworven om meditatie op te nemen in je communicatiepraktijken met dieren. Deze praktijken zullen uw begrip van dieren vergroten en uw groei als getalenteerde dierencommunicator bevorderen.

Duik in het verrijkende spirituele rijk van Reiki, een Japanse energiegenezingstechniek, en zijn rol bij het sublimeren van je communicatie met dieren. Deze module neemt je mee door de grondbeginselen van Reiki en hoe je het kunt gebruiken om je band met dieren te versterken.

Module 7: Reiki voor communicatie met dieren omvat:

 • Inleiding tot Reiki: maak kennis met de genezingspraktijk van Reiki, de basis, principes en hoe het helpt om een ​​staat van evenwicht en genezing te creëren op alle niveaus – fysiek, emotioneel en spiritueel.
 • Reiki en dieren: Begrijp hoe dieren reageren op Reiki en intuïtief worden aangetrokken door de warmte en genezing die het biedt. Ontdek hoe het kan worden gebruikt om gestreste dieren te kalmeren en hun emotionele welzijn te verbeteren.
  • Oefening: Oefen een eenvoudige zelf-Reiki-sessie om vertrouwd te raken met de stroom van energie.
 • Reiki gebruiken om de communicatie met dieren te vergemakkelijken: leer hoe de kalmerende, helende energie van Reiki kan helpen een diepere band met dieren tot stand te brengen, waardoor het voor jou gemakkelijker wordt om hun boodschappen te begrijpen en te interpreteren.
 • Praktische toepassing: Leer verschillende Reiki-technieken en oefeningen die speciaal zijn aangepast voor communicatie met dieren.
  • Oefening: voer een geleide Reiki-sessie uit met een dier en noteer uw observaties en eventuele verschuivingen in de communicatiedynamiek.
 • Conclusie: Vat samen wat je in deze module hebt geleerd, inclusief hoe Reiki een krachtig hulpmiddel kan zijn om je energiestroom en verbinding met dieren te verbeteren.
 • Quiz (15 vragen): test uw kennis en begrip van de concepten die in deze module worden behandeld.

Aan het einde van deze module heb je nieuwe dimensies ontgrendeld in je communicatiereis met dieren, waarbij je profiteert van de helende en verbindende kracht van Reiki. Deze vaardigheid zal je ontwikkeling als een diepe en medelevende dierencommunicator bevorderen.

Waag je in de wereld van wederzijdse dialoog met dieren in deze cruciale module. Ga verder dan eenzijdige interactie en leer hoe je rijke, tweerichtingsgesprekken kunt voeren met onze gezelschapsdieren, sterkere banden opbouwt en wederzijds begrip bevordert.

Module 8: Gesprekken voeren met dieren omvat:

 • The Art of Animal Conversation: Begrijp het belang van tweerichtingscommunicatie met dieren en leer de technieken om een ​​verrijkende dialoog met dieren te bevorderen.
 • Reacties van dieren begrijpen: leer hoe u verbale en non-verbale signalen van dieren nauwkeurig interpreteert, waardoor u een venster opent naar hun gedachten, gevoelens en verlangens.
  • Oefening: observeer uw huisdier of lokale dieren en schrijf in een dagboek over hun non-verbale signalen en wat ze mogelijk proberen over te brengen.
 • Gespreksstarters met dieren: Duik in strategieën en technieken die dieren kunnen uitnodigen om actiever deel te nemen aan gesprekken, waardoor je band met hen wordt verdiept.
 • Praktische communicatie-oefeningen: doe praktische praktische oefeningen die zijn ontworpen om uw interactieve communicatie met dieren te verbeteren.
  • Oefening: Oefen het beginnen van een gesprek met een dier, focus op het tonen van respect en bereidheid om te luisteren, en documenteer de reacties die je waarneemt.
 • Conclusie: Denk na over de belangrijkste technieken en inzichten uit deze module en hoe deze zullen helpen om verrijkte gesprekken met dieren te cultiveren.
 • Quiz (15 vragen): test uw kennis en begrip van het materiaal dat in deze module wordt behandeld.

Aan het einde van deze module heb je een diepgaand inzicht gekregen in hoe je effectief met dieren kunt praten. Deze vaardigheid geeft een nieuwe dimensie aan uw interacties met dieren en ondersteunt uw reis als deskundige dierencommunicator.

Zet de volgende cruciale stap op je reis terwijl je leert jezelf te gedragen als een professionele dierencommunicator. Deze module is ontworpen om u te begeleiden bij het naleven van de principes van professionaliteit, verantwoordelijkheid en ethisch gedrag bij uw omgang met dieren en hun menselijke metgezellen.

Module 9: Jezelf gedragen als een professionele dierencommunicator omvat:

  • De rol van een professionele dierencommunicator: leer meer over de rol, plichten en verantwoordelijkheden van een professionele dierencommunicator en de aanzienlijke impact die uw werk kan hebben op dieren en hun menselijke metgezellen.
 • Ethische overwegingen: begrijp de ethische code die professionele dierencommunicators leidt om ervoor te zorgen dat u alle dieren met het grootste respect en empathie behandelt.
  • Oefening: denk na over uw begrip van de ethische manieren om met dieren om te gaan en vergelijk dit met de professionele normen.
 • Professioneel gedrag en praktijk: krijg inzicht in hoe u zich professioneel gedraagt, inclusief tips over de omgang met mensen over hun huisdieren, het handhaven van vertrouwelijkheid en het omgaan met lastige situaties in het veld.
 • Uw praktijk opbouwen: ontdek praktische tips en strategieën voor het opzetten en laten groeien van uw praktijk als professionele dierencommunicator.
  • Oefening: maak een mockup van een eerste sessie met een cliënt die hulp zoekt bij de communicatie met zijn huisdier.
 • Conclusie: Denk na over de belangrijkste lessen uit deze module, waarbij u zich richt op de vitale rol van professionaliteit in uw praktijk als dierencommunicator.
 • Quiz (15 vragen): test uw kennis en begrip van de principes van professionaliteit in communicatie met dieren.

Aan het einde van deze module bent u goed thuis in de principes van professionaliteit in communicatie met dieren. Deze kennis bereidt je voor op een verantwoorde omgang met dieren en hun menselijke metgezellen, waardoor je reis om een ​​professionele dierencommunicator te worden, wordt bevorderd.

Stap in de geavanceerde dimensies van communicatie met dieren in deze laatste module, waar je je bestaande vaardigheden uitbreidt en meer diepgaande technieken verkent. Deze module voorziet u van complexe methoden en inzichten, waardoor u uw begrip van deze diepgaande vorm van communicatie aanscherpt.

Module 10: Geavanceerde communicatieve vaardigheden met dieren omvat:

 • Diepgaande communicatie met dieren: ontdek geavanceerde technieken om met dieren te communiceren, zodat u meer diepgaande en complexe boodschappen van dieren begrijpt.
 • Omgaan met lastige gevallen: leer strategieën om te communiceren met getraumatiseerde of angstige dieren, en vergroot uw vermogen om troost en genezing te bieden door middel van communicatie.
  • Oefening: communiceer via begeleide stappen met een dier dat met stress of trauma te maken heeft, en let op de specifieke uitdagingen en de manieren waarop u deze kunt overwinnen.
 • Communicatie met dieren op afstand: ontdek de kracht van communicatie op afstand met dieren, waardoor je contact kunt maken met dieren die fysiek niet bij je aanwezig zijn.
 • Praktische toepassingen: doe mee aan praktische oefeningen om de technieken en strategieën van geavanceerde communicatie met dieren onder de knie te krijgen.
  • Oefening: voer een begeleide communicatiesessie op afstand met een dier uit en documenteer uw ervaringen en inzichten.
 • Conclusie: denk na over de belangrijkste lessen uit deze module, waarmee u uw competentie in geavanceerde communicatietechnieken voor dieren verstevigt.
 • Eindbeoordeling (20 vragen): test uw algemene kennis en begrip van het volledige cursusmateriaal.

Aan het einde van deze module, en inderdaad de cursus, ben je volledig uitgerust met een reeks geavanceerde communicatieve vaardigheden met dieren. Deze kennis zal je in de voorhoede van deze discipline plaatsen, in staat tot diepe en zinvolle interacties met dieren op een niveau waar de meesten alleen maar naar kunnen streven.

Krijg een voorproefje van wat er binnenin zit

Neem een kijkje in wat je koopt met onze intuïtieve video die elke sectie van ons platform doorloopt.

Dagen
Uur
Minuten

Na succesvolle afronding van de opleiding, heeft u de mogelijkheid om uw certificaat af te drukken

Wordt een professionele dierencommunicator

Dierencommunicators zijn geen gedachtelezers of gedachtenbeheersers. Zij kunnen u niet vertellen wat uw hond denkt of voelt door alleen maar naar hem of haar te kijken, noch kunnen zij hem dwingen iets te doen tegen zijn of haar wil.

Dierencommunicators maken contact met dieren en wisselen gedachten, gevoelens, vragen en antwoorden met elkaar uit. Het is een energetische praktijk die helpt de communicatiekloof tussen mens en dier te overbruggen.

Love animals. Happy woman with her horse on the ranch at daytime

Iedereen bezit al het vermogen tot communicatie

Communicatie is niet alleen weggelegd voor bijzonder begaafde mensen. Iedereen kan het.

Het is een universele taal die door alle levende wezens wordt gedeeld.

Vrijwel iedereen heeft wel eens gecommuniceerd.

 • Wilt u weten wat uw dieren denken en voelen?
 • Voelt u zich gefrustreerd door ongewenst gedrag of mislukte training?
 • Wilt u dat uw dierenvrienden u volledig begrijpen?
 • Wilt u in contact komen met een dier dat is overleden?

U kunt zich vast wel talloze keren herinneren dat u een gedachte had vlak voordat iemand anders die opriep. U heeft dus al gecommuniceerd!

Een combinatie van wetenschap, oude wijsheid en liefde voor dieren

Er zijn verschillende soorten dierencommunicators, maar het meest voorkomende type is een intuïtieve of empathische dierencommunicator. Deze communicators kunnen de energie van een dier oppikken en hun gedachten en gevoelens interpreteren. Zij verschillen van dierengedragsspecialisten in die zin dat zij zich niet baseren op gedragingen om met een dier te communiceren.

Veel empathische dierencommunicators hebben ook een opleiding en ervaring in dierengedrag. Deze ervaring helpt het dier en de communicator veilig te houden, omdat zij kunnen herkennen wanneer een dier zich bedreigd voelt en mogelijk schadelijke ontmoetingen kunnen vermijden. Deze signalen kunnen vaak al beginnen voordat een sessie begint.

Ervaring met dierengedrag helpt de dierencommunicator ook zijn vaardigheden te verbeteren, omdat hij de telepathisch ontvangen boodschappen kan vergelijken met de kennelijke gedragstoestand van het dier, waardoor de communicator de ontvangen telepathische boodschappen kan valideren.

Dierencommunicatie is een snelgroeiend beroep. Practitioners zijn zeer gewild, en kunnen een zeer comfortabel inkomen verdienen, vaak tussen de 75 en 200 euro per sessie. Dit komt doordat dierencommunicatie een zeer gespecialiseerde vaardigheid is die jaren oefening vergt om te perfectioneren, en ook omdat de praktijk zo effectief is in het ondersteunen van dieren en hun menselijke verzorgers.

Dierencommunicatie Specialist

Behaal uw erkend dierencommunicatie specialist certificaat

Dagen
Uren
Minuten

Dierencommunicatie is veel dieper dan men zich kan voorstellen..

Uw opleiding omvat wetenschappelijke, holistische, praktische onderwerpen met transformerende lezingen, oefeningen en hulpmiddelen om u te helpen de denkwijze, gewoonten en vaardigheden van een professionele dierencommunicator te ontwikkelen.

 • Verwerf transformerende wetenschappelijke inzichten in telepathie en de dierlijke geest
 • Routines en technieken toepassen om uw telepathisch potentieel te versterken
 • Voer lokale of externe dierencommunicatiesessies uit
 • Aanleren van counselingvaardigheden om emotionele steun te bieden
 • Gedetailleerd communiceren met dieren
 • Interne telepathische barrières overwinnen
 • Uw telepathische boodschappen verifiëren
 • Misleidingen en leugens opsporen

Wij hebben ervoor gezorgd dat u alle hulpmiddelen krijgt die u nodig heeft om uw natuurlijke telepathische communicatievaardigheden met dieren een nieuw leven in te blazen.

Smiling female jockey using digital tablet while standing by horse

Hoe dierencommunicatie dieren helpt om langer, gezonder en gelukkiger te leven

Een van de belangrijkste voordelen van diercommunicatie voor dieren is dat het problemen helpt voorkomen.

Door met dieren te kunnen communiceren, kunnen we erachter komen wat er met hen aan de hand is voordat ze ziek worden of gedragsproblemen krijgen. Dit kan ons helpen stappen te ondernemen om de problemen te corrigeren voordat het grotere problemen worden, waardoor dieren langer en gelukkiger kunnen leven.

Wanneer u met dieren communiceert, stelt u zich open voor hun wijsheid en leiding. Dieren kunnen ons helpen evenwichtiger, vriendelijker en attenter te worden. Ze kunnen ons helpen om onszelf en de wereld om ons heen op een diepere manier te leren kennen.

Dieren hebben ook veel liefde en mededogen met ons te delen. Zij kunnen ons helpen ons eigen vermogen tot liefde en mededogen te ontwikkelen. Ze kunnen ons laten zien hoe we vergevingsgezinder, begripvoller en barmhartiger kunnen zijn tegenover anderen – zowel mensen als dieren.

Smiling female jockey using digital tablet while standing by horse

De communicatie met dieren beheersen

Wij hebben deze opleiding zo ontworpen dat zowel beginners als gevorderden hem kunnen begrijpen. U kunt de modules op elk moment opnieuw bekijken en uw kennis versterken met theorie en oefeningen.

U ontvouwt de fundamentele wetenschappelijke en esoterische kennis rond de beoefening van dierencommunicatie. Ondertussen ontwikkelt u uw denkwijze en vaardigheden door middel van praktische oefeningen. Tot slot voegt u alles samen in een echte dierencommunicatiesessie.

Wij hebben veel hulpmiddelen en bronnen in de opleiding gestopt, zodat u uw natuurlijke aangeboren vaardigheden in dierencommunicatie kunt blijven verbeteren, zelfs nadat u de opleiding heeft voltooid:

 • Templates voor sessierapportage,
 • Begeleide meditaties
 • Opleidingsschema’s
 • Checklists
 • En meer

Wij hebben ontelbare uren besteed aan het verzamelen van wetenschappelijk onderzoek en praktische kennis, en deze samengevat in een vorm die nu bruikbaar is en op lange termijn transformerend werkt. Door uw lessen en ervaringen zult u uw vermogen ontwikkelen en uiteindelijk een meester worden in dierencommunicatie.

Dierencommunicatie Specialist

Behaal uw erkend dierencommunicatie specialist certificaat

Dagen
Uren
Minuten

In 10 modules leert u alles wat u moet weten om van een beginner tot een deskundige dierencommunicator te worden

 • Hoe emotioneel “communiceren” met dieren met technieken werken en natuurlijk zijn.
 • Professionele normen in dierencommunicatie
 • De basiskennis van de wetenschap en de energie achter intersoortelijke communicatie
 • Hoe u uw intuïtieve bewustzijn, energie en bewustzijn voor dierencommunicatie kunt verbeteren.
 • Hoe u uw dierencommunicatie versterkt met praktische oefeningen en meditaties.
 • Hoe u een dierencommunicatieconsult planned en voorbereidt

 

Dierencommunicatie Specialist

Behaal uw erkend dierencommunicatie specialist certificaat

Dagen
Uren
Minuten

Beoordelingen en Recensies

4.5
Gem. Beoordeling
29 beoordelingen
5
18
4
8
3
3
2
0
1
0
Wat is jouw ervaring? We horen het graag!
Avatar van Vincent Vincent
2 maanden geleden geplaatst
Fantastische opleiding

Goede opleiding met veel praktijk, zal nog heel veel teruglezen en kijken

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Marjon Marjon
3 maanden geleden geplaatst
Dietencomunicatie

Heel interessant en leerzaam . Ondertussen behaald en heel tevreden !

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Gerrie Gerrie
4 maanden geleden geplaatst
Veel theorie

Ik had graag meer praktische oefeningen gehad, vind de theorie erg veel. Soms erg onduidelijk geschreven zodat je zelf moet opzoeken wat sommige woorden betekenen.

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Danique Danique
4 maanden geleden geplaatst
Leerzame opleiding

Ik vind het een leerzame opleiding en blijf geïnteresseerd doorlezen. Soms zitten er wel wat moeilijkere stukken tussen, maar er is wel doorheen te komen. Als echte dierenvriend, vind ik de opleiding echt een aanrader

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Silkelrdn Silkelrdn
4 maanden geleden geplaatst
Interessant!

Ik vind het heel interessante materie en wat ik er van verwacht had. Er zitten wel vertalingsfouten in de cursus wat het soms moeilijk maakt om sommige zaken te begrijpen.

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Irene Kuijpers Irene Kuijpers
5 maanden geleden geplaatst
Veel geleerd

Veel geleerd. Soms wel veel herhalingen. Zou beknopter kunnen.

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Jos Jos
6 maanden geleden geplaatst
Deze cursus ;

Waardevolle en gedetailleerde info over alle facetten gekoppeld aan communicatie in het algemeen en met dieren in het bijzonder. Daarnaast tal van oefeningen en info om het geheel onder de knie te krijgen. Maar uiteraard, oefening baart kunst en het is een blijvend doel om jezelf te verbeteren mbt communicatie in al zijn facetten.

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Daniëlle Daniëlle
6 maanden geleden geplaatst
Ik ben geslaagd

Leuke en leerzame cursus en ik ben geslaagd. Benieuwd wanneer ik mijn certificaat thuis krijg

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Eeckhoudt Eeckhoudt Eeckhoudt Eeckhoudt
6 maanden geleden geplaatst
Van dieren te houden

IK moet er nog aan beginnen

×
Voorbeeld afbeelding
Avatar van Sunny Sunny
6 maanden geleden geplaatst
Alles is goed duidelijk te volgen

Ben nog bezig met leren, maar tot nu toe, vind ik het nog hartstikke leuk om te lezen en hierover te leren!

×
Voorbeeld afbeelding
Toon meer recensies
Wat is jouw ervaring? We horen het graag!

Word vandaag nog lid van de community en krijg toegang tot deze exclusieve bonussen

Waarde = € 45.00

Bonus #1

Zakelijke toolkit voor gezondheid en welzijn

Onze Health & Wellness Toolkit bevat een verscheidenheid aan hulpmiddelen om u te helpen uw gezondheids- en welzijnsbedrijf effectief op sociale media te promoten. De toolkit bevat een Social Media Kit met in totaal 40 sjablonen.

Onze sjablonen zijn ontworpen om volledig aanpasbaar te zijn, zodat u eenvoudig de kleuren, lettertypen en afbeeldingen kunt aanpassen aan uw merk. Of je nu een nieuw product promoot, wellnesstips deelt of een evenement aankondigt, deze sjablonen hebben alles wat je nodig hebt om professionele en boeiende sociale media-inhoud te maken die je publiek zal aantrekken en behouden.

Door onze Health & Wellness Toolkit te gebruiken, kunt u tijd en moeite besparen terwijl u toch een consistente en professionele online aanwezigheid voor uw bedrijf behoudt.

Bonus #2

Invulscripts en contracten

Ben je het beu om uren te besteden aan het opstellen van professionele en juridisch verantwoorde documenten voor je gezondheids- en welzijnsbedrijf?

Onze Fill-In the Blanks Scripts en Contracten zijn hier om te helpen! Met aanpasbare sjablonen voor alles, van consultaties en behandelplannen tot klantovereenkomsten en HIPAA-naleving, besparen deze scripts en contracten u tijd en moeite terwijl u er toch voor zorgt dat u zorg van hoge kwaliteit levert en uw bedrijf beschermt.

Vul gewoon de lege plekken in met uw eigen informatie en u heeft in een mum van tijd een professioneel en georganiseerd document.

Verspil geen tijd meer met worstelen om deze belangrijke documenten helemaal opnieuw te maken – investeer in onze Fill-In the Blanks Scripts en Contracten en stroomlijn uw praktijk vandaag nog!

Waarde = € 45.00

Waarde = € 45.00

Bonus #3

Begeleide meditatie-audio voor stress- en angstverlichting

Ervaar rust en innerlijke vrede met onze speciaal samengestelde selectie van begeleide meditatie-audio’s, ontworpen om u te helpen effectiever met stress en angst om te gaan. Deze bonusset bevat de volgende 5 meditatiesessies:

 1. Meditatie voor artiesten: laat je creativiteit de vrije loop en vind inspiratie via deze unieke meditatie op maat gemaakt voor artiesten.
 2. Meditatie voor beginners: een perfecte introductie tot meditatie voor nieuwkomers. Deze sessie leidt je door de basisprincipes van mindfulness en ontspanning.
 3. Maak contact met de natuur: dompel jezelf onder in de kalmerende omhelzing van de natuur met deze meditatie die is ontworpen om je te helpen contact te maken met de natuurlijke wereld.
 4. Verbinding maken met dieren: versterk je band met het dierenrijk en koester een gevoel van empathie en mededogen door middel van deze op dieren gerichte meditatie.
 5. Kalmeer het zenuwstelsel: kalmeer je zenuwen en herstel de balans in je lichaam met deze meditatie die speciaal is ontworpen om op je zenuwstelsel te richten.

Deze begeleide meditatie-audio’s worden geleid door ervaren beoefenaars en bevatten rustgevende achtergrondmuziek om je ervaring te verbeteren. Deze sessies zijn geschikt voor zowel beginners als ervaren mediteerders en kunnen altijd en overal worden genoten, zodat je rust kunt vinden in het huidige moment.

Bonus #4

Ontspannende muzieksessies voor meer rust

Verhoog uw ontspanningsmomenten met onze zorgvuldig samengestelde verzameling ontspannende muzieksessies. We introduceren een set van zes muziektracks van een uur, elk uniek ontworpen om een ​​gevoel van rust, vrede en welzijn te bevorderen. Deze melodieën zijn vakkundig gemaakt met kalmerende instrumenten die verweven zijn met de zachte geluiden van de natuur, wat het toneel vormt voor een werkelijk serene ervaring.

 1. Wonders Laat je gedachten afdwalen met de ontzagwekkende geluiden die gevoelens van verwondering en ontdekking oproepen.
 2. Nacht vallen: geef je over aan de rustgevende omhelzing van de nacht met melodieën die rust brengen als de zon ondergaat.
 3. Getrouwe opkomst: begin je dag met verkwikkende deuntjes die hoop en een trouw nieuw begin inspireren.
 4. Boeddha geest: Dompel jezelf onder in de verlichtende vibraties, resonerend met de leringen en vrede van de Boeddha.
 5. Vogels en licht: Voel het zachte ochtendlicht, vergezeld van het harmonieuze getjilp van vogels, die je naar een plek van vrede leiden.
 6. Een kalme avond: eindig je dag met kalmerende noten die de sfeer bepalen voor een ontspannen avond vol introspectie.

Deze muzieksessies zijn veelzijdig in hun toepassing. Ze kunnen worden gespeeld tijdens therapiesessies, workshops of tijdens ontspanningsoefeningen. U kunt ze ook aanbevelen aan uw klanten voor persoonlijk gebruik – of het nu thuis, op het werk of tijdens woon-werkverkeer is. Door een rustgevende sfeer te creëren, dienen ze als de perfecte achtergrond om tot rust te komen, na te denken en innerlijke balans te bereiken. Of je nu een doorgewinterde beoefenaar bent of iemand die op zoek is naar een rustig toevluchtsoord van dagelijkse stress, onze ontspannende muzieksessies bieden een harmonische ontsnapping naar sereniteit.

Waarde = € 45.00

Onze opleidingen zijn internationaal erkend

Onze opleidingen zijn met trots geaccrediteerd door IPHM en CMA, twee van de grootste internationale verenigingen voor holistische geneeskunde. Ze zijn ontworpen door talentvolle professionals, geselecteerd vanwege hun expertise en passie om hun kennis te delen. Met de waardevolle informatie en praktische oefeningen die zijn opgenomen, zult u in staat zijn om uw eigen doelen te bereiken, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Test het zelf uit zonder risico met onze 30 dagen geld-teruggarantie

Onze garantie is eenvoudig.

Wij laten uw succes niet aan het toeval over. Ofwel wordt u verliefd op alle waarde die in de opleiding zit, ofwel betaalt u geen stuiver.

Laat ons het risico op ons nemen, zodat u dit fascinerende onderwerp kunt leren kennen en uzelf en uw omgeving kunt gaan helpen.

Dierencommunicatie Specialist

Behaal uw erkend dierencommunicatie specialist certificaat

Dagen
Uren
Minuten

Beoordelingen van onze klanten

Probeer het 30 dagen lang

Voor al onze opleidingen geldt een geld-terug-garantie.

Veelgestelde vragen

U heeft de vragen, wij hebben de antwoorden.

We zijn zo blij dat u geïnteresseerd bent in het aanschaffen van onze Dierencommunicatie Specialist Opleiding!

Deze opleiding is voor:

 • Een ieder die dieren een warm hart toedragen en liefde heeft voor dieren.
 • Een ieder die dieren wilt begrijpen en hen wilt helpen om een gelukkiger en meer voldaan leven te leiden.
 • Voor een ieder die graag meer leert over dierencommuncatie zonder dat er eerder ervaring vereist is!

Bij aankoop van onze opleiding ontvangt u:

 • Bij de afronding, een dierencommunicatie specialist certificaat.
 • Onbeperkte levenslange toegang.
 • Gegarandeerd tevredenheid of je geld terug.
 • Downloadbare audio modules.
 • De mogelijkheid om op uw eigen tempo te werken.

Als u zich inschrijft voor deze opleiding, zijn dit enkele voordelen die u kunt verwachten:

 • Een dieper begrip van hoe dieren communiceren, inclusief vocalisaties, lichaamstaal en chemische signalen.
 • Het vermogen om een telepathische verbinding met dieren tot stand te brengen en op een dieper niveau met hen te communiceren.
 • Technieken voor het gebruiken van energievelden en meditatie om uw communicatie met dieren te verbeteren.
 • Professionele en ethische richtlijnen voor het werken met dieren en hun verzorgers.
 • Een waardevolle vaardigheid waarmee u een positief impact kan maken in het leven van dieren.

Mis de kans niet om een waardevolle vaardigheid te leren waarbij u dieren mee kunt helpen.

Elke module duurt doorgaans 45 minuten tot 2 uren, afhankelijk van het tempo van de persoon en de tijd die hij/zij aan elke sessie besteedt.

Nee, u heeft geen speciale apparatuur of materialen nodig om aan de opleiding deel te nemen. U heeft alleen een apparaat met toegang tot internet nodig om deel te nemen aan de online sessies.

De opleiding verloopt op uw eigen tempo, dus u kunt hem zo snel of zo langzaam doorlopen als u wilt. Gemiddeld kunnen studenten rekenen op 45 tot 120 minuten per module, afhankelijk van hun voorkennis en ervaring. De cursus is flexibel opgezet en komt de drukke agenda’s van werkende professionals tegemoet.
Ja, de opleiding is geaccrediteerd door de International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM) en de Complementary Medical Association (CMA), twee van de grootste internationale organisaties voor holistische geneeskunde. De opleiding is ontworpen door een team van hoogopgeleide professionals met een passie voor kunstzinnige therapie en een toewijding aan het geven van hoogwaardig onderwijs.

De opleiding dierencommunicatie is ontworpen om u te helpen om een bekwaam en professioneel dierencommunicator te worden. Door middel van een reeks modules leer je over de theorieën en technieken die betrokken zijn bij dierencommunicatie en krijgt u de kans om deze vaardigheden te oefenen door middel van interactieve oefeningen en levensechte scenario’s. Aan het einde van het programma heeft u een uitgebreid begrip van dierencommunicatie en bent u uitgerust met de kennis en vaardigheden die u nodig heeft om te slagen in het veld.

Na afronding van de opleiding ontvangen de studenten een certificaat van voltooiing die geaccrediteerd is door de IPHM en CMA. Dit certificaat toont hun beheersing van de vaardigheden en kennis die in de opleiding zijn behandeld en dient als bewijs van hun professionele kwalificatie als dierencommunicatie specialist.

U kunt uw verzoek per e-mail naar het volgende adres sturen: contact@wellnessopleidingen.com.

Wij raden u echter aan uw inloggegevens te noteren zodra u de e-mail ter bevestiging van uw inschrijving ontvangt.

Aan het eind van elke module vindt u een quiz. Deze quizzen zijn niet verplicht, maar worden aanbevolen om uw kennis te herzien en u voor te bereiden op het eindexamen.

Aan het einde van de cursus wordt een examen in de vorm van een meerkeuzevragenlijst aangeboden. Om te slagen, moet u 80% van de antwoorden juist hebben. Als u minder dan 80% correct scoort, krijgt u de kans om het examen over te doen. Als u geslaagd bent, kunt u uw certificaat online afdrukken.

Studenten hebben gedurende de hele opleiding toegang tot een gemeenschap van medestudenten. U kunt vragen stellen, uw werk delen en feedback krijgen van de andere studenten.

Zodra u de opleiding hebt gekozen die u wilt volgen, kiest u een betalingsmethode en gebruikt u onze beveiligde interface om verder te gaan met de betaling. Zodra de betaling is gevalideerd, ontvangt u een e-mail met uw inloggegevens.

Ja, u hebt een bedenktijd van 30 dagen vanaf het moment van de betalingsbevestiging.

Dierencommunicatie Specialist

Behaal uw erkend dierencommunicatie specialist certificaat

Dagen
Uren
Minuten