Kunstzinnige Therapie: Het beste uit kinderen halen

Copy of Health Fitness Instagram 1 1

Kunstzinnige Therapie een behandeling voor depressie

We zijn allemaal creatieve wezens. De creatieve geesten van de mensen zorgden ervoor dat ze de top van de hoogste berg ter wereld bereikten, een vlag op de maan plantten, de ruimte in vlogen. Onze creativiteit bracht uitvindingen voort die de menselijke geschiedenis en cultuur hebben veranderd, zoals de computer, het internet, de mobiele telefoon, de TV, röntgenapparaten en een lange lijst van andere innovaties. Deze zijn allemaal het eindresultaat van de creativiteit van de mens.

Kinderen en Kunstzinnige Therapie

Het volstaat te zeggen dat creativiteit kunstwerken voortbrengt, die op hun beurt een grote rol spelen in ons dagelijks leven. We kunnen ze zien in bijna elke hoek, elke ruimte of muren om ons heen. Kunst wordt al sinds de prehistorie gebruikt als visueel communicatie- en expressiemiddel. Kunst spreekt van originaliteit, individualiteit, een creatief proces, grafische materialen, kleuren, texturen, spontaniteit, risico, alternatieven, en verbeelding. Maar kunst is niet alleen voor de creatieve geesten of de beroemde schilders. Het is ook een gezonde manier om uitdrukking te geven aan de manier waarop we ons voelen en met onze emoties omgaan. Kunst is gedurende een groot deel van de menselijke geschiedenis van centraal belang geweest voor de genezingspraktijken van vele culturen. In de loop der tijd is kunst ontwikkeld als hulpmiddel voor psychologische diagnose en behandeling, kunstzinnige therapie genaamd.

Volgens de American Art Therapy Association is kunstzinnige therapie een methode die gebruik maakt van kunstmedia, beelden en het creatieve kunstproces om een patiënt te helpen problemen en conflicten aan te pakken. Kunstzinnige Therapie is gebaseerd op de kennis van de menselijke ontwikkeling en psychologische theorieën die worden toegepast in het volledige spectrum van beoordelings- en behandelingsmodellen, waaronder educatieve, psycho-dynamische, cognitieve, trans-persoonlijke en andere therapeutische middelen om emotionele conflicten te verzoenen. Het wordt ook gebruikt als een instrument voor het bevorderen van zelfbewustzijn, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het beheersen van gedrag, het oplossen van problemen, het verminderen van angst, het helpen bij realiteitsoriëntatie, en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde.

Kunstzinnige therapie en depressie bij kinderen

Het begin van de moderne kunstzinnige therapie kan worden teruggevoerd tot het begin van de 20e eeuw, toen psychiaters zich voor het eerst afvroegen of er een verband bestond tussen kunstwerken en de ziektes van patiënten. Tegelijkertijd begonnen kunstpedagogen te observeren hoe de vrije en spontane kunstwerken van kinderen een vorm van persoonlijke vertelling waren die emotioneel en symbolisch betekenisvolle boodschappen overbrachten. Deze twee interessegebieden leidden uiteindelijk tot het ontstaan van de aparte discipline van de kunstzinnige therapie in de jaren 1930. Tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw werden kunsttherapeuten steeds meer georganiseerd, met het opzetten van graduate programma’s, beroepsverenigingen, en tijdschriften.

In de kunstzinnige therapie wordt een verscheidenheid aan kunstzinnige methoden gebruikt. Deze methoden of vakgebieden omvatten: muziektherapie, danstherapie, psychodrama, en filmtherapie. Andere methoden zijn logopedie, ontspanningstherapie, foto-therapie en poëzietherapie.

Moeten kinderen speciale artistieke vaardigheden hebben om te kunnen profiteren van kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige therapie heeft zich ontwikkeld tot een vorm van hulpverlening die het psychotherapeutische proces uitbreidt met visuele en verbale uitingen, intellectuele inzichten en reflecties van de cliënt. De cliënten van de kunstzinnige therapie kunnen met dezelfde soort problemen omgaan als bij de conventionele gesprekstherapieën. Ze hoeven geen speciale artistieke vaardigheden of bekwaamheden te hebben om te kunnen profiteren van kunstzinnige therapie. De cliënten nemen echter wel deel aan de therapie door in samenwerking met de kunstzinnig therapeut te creëren met kunstmaterialen. De kunstzinnig therapeut fungeert als getuige, gids en begeleider en helpt de cliënt om zijn of haar unieke creativiteit tot uitdrukking te brengen en vervolgens de creatieve taal te “vertalen” in zinvolle wegen van verkenning en persoonlijke inzichten.

Tekenen, schilderen en beeldhouwen helpen veel mensen hun innerlijke conflicten te verzoenen, diep onderdrukte emoties los te laten, en bevorderen het zelfbewustzijn en de persoonlijke groei. Sommige aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg gebruiken kunstzinnige therapie als diagnostisch hulpmiddel en als een manier om stoornissen zoals angst, misbruik-gerelateerde trauma’s en schizofrenie te helpen behandelen. Kunstzinnige therapie sessies worden ook gegeven aan gevangenen en HIV-patiënten.

Kan kunstzinnige therapie helpen bij kanker?

Hoewel er relatief weinig wetenschappelijk bewijs is dat het mensen met kanker helpt, denken veel gezondheidsdeskundigen dat het kankerpatiënten kan aanmoedigen hun emoties te uiten, wat hen zou kunnen helpen hun relatie met anderen te verbeteren. Het kan ook hun gedachten en gevoelens wegnemen van pijn en ongemak.

Kunst blijkt een grote hulp te zijn, vooral voor een depressief individu. Door kunst kunnen ze hun woede ontdekken en op een gezonde manier uiten. In een onderzoek werd kunstzinnige therapie gebruikt bij suïcidale tieners, en de resultaten toonden aan dat het positieve effecten had als onderdeel van een algemeen behandelingsplan. Tieners met een depressie worden vaak afgeremd op hun weg naar onafhankelijkheid en een veilige zelfidentiteit. Daarom is het erg nuttig om een veilige uitlaatklep te bieden voor het leed dat de depressie heeft veroorzaakt. Met het creatieve proces van kunstzinnige therapie worden negatieve factoren die depressie veroorzaken, zoals schuldgevoelens, waardeloosheid en hopeloosheid, geleidelijk aangepakt.

Kan kunstzinnige therapie een effectieve en creatieve manier zijn om iemand te helpen op zijn weg naar zelfkennis en emotionele gezondheid?

In combinatie met andere interventies voor de behandeling van depressie kan kunstzinnige therapie een effectieve en creatieve manier zijn om iemand te helpen op zijn weg naar zelfkennis en emotionele gezondheid. Het is niet de bedoeling dat je je concentreert op het maken van een meesterwerk. Het belangrijkste is dat men zich concentreert op de creatie zelf. De beelden die worden geproduceerd kunnen het individu helpen om tot een nieuw en ander begrip te komen van hoe hij denkt en zich voelt, en deze kennis kan het gereedschap zijn dat hem helpt zijn innerlijke geluk te ontsluiten.

Emotionele stoornissen zoals depressie, angst en overbelasting door stress zijn het gevolg van het verlies van contact met de eigen gedachten en gevoelens. Een manier om weer in contact te komen met deze gedachten en gevoelens is door het gebruik van kunst. Kunstzinnige therapie geeft een gevoel van voldoening, plezier en persoonlijke expressie aan hen die geïnteresseerd zijn in eenvoudige ontspanning en zelfontdekking.

Als u geïnteresseerd bent in kunstzinnige therapie, er zeker meer over leest en u ook inschrijft voor onze cursus.

Als je echt geïnteresseerd bent in een loopbaan in de kunstzinnige therapie, lees dan deze post verder en je kunt mijn gratis Introductie tot Kunstzinnige Therapie Ebook krijgen.

Bedankt voor het lezen en tot de volgende keer!

gerelateerde artikelen

Kunstzinnige Therapie: Het beste uit kinderen halen

De helende kracht van kunst kan depressie bij kinderen overwinnen. Kunstzinnige therapie biedt kinderen met een depressie de mogelijkheid om persoonlijke groei te bereiken door een verbeterd zelfbewustzijn, en om onopgeloste emotionele conflicten te onderzoeken. Kunst als een expressieve taal biedt toegang tot een relatie met kinderen door hun creativiteit aan te boren en een vorm van communicatie aan te bieden die niet bedreigend is en genezingsmechanismen biedt.

Reacties

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *